Miljøfyrtårn

BIRK SPORT - VI ER MILJØFYRTÅRN SERTIFISERT

image_14_-min

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem tilpasset for både offentlige og private virksomheter som ønsker å bevise sin bærekraftige innsats. Målet med ordningen er å forbedre miljøprestasjonen hos små og mellomstore bedrifter samt offentlige organisasjoner 

Birk Sport har som en av Norges ledende sykkel bedrifter, nylig oppnådden prestisjefull sertifisering. Bedriften har blitt anerkjent som et Miljøfyrtårn for sin dedikasjon for å beskytte miljøet og redusere sin miljøpåvirkning. Etter flere års arbeid ble bedriften sertifisert som et Miljøfyrtårn i 2022.

Sertifiseringen gir også et signal til kunder om at Birk Sport er en pålitelig og miljøbevisst bedrift til å stole på. Kundene kan nå være trygge på at deres sykkel er produsert på en måte som beskytter miljøet og reduserer deres egen miljøpåvirkning.

Som Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift, følger Birk Sport en rekke kriterier som omfatter alt fra å redusere deres energibruk og CO2-utslipp, til å øke deres bærekraftige produksjon og engasjement i lokalsamfunnet.
Derfor har virksomheten iverksatt flere tiltak. Dette innebærer blant annet et økt fokus på å selge sykler med bærekraftige materialer. Flere av komponentene på deres sykler bruker resirkulerte råvarer, som for eksempel aluminiumsrammer, gummidekk, bæreposer av papp, papp til sykkel esker og forpakning til klær.
Birk Sport følger et program som innebærer å gjenvinne gamle sykler og gjenbruke delene i nye sykler. Birk Sport gjenvinner sykkeldeler på verkstedene ved å spare på gamle og brukte deler som fortsatt kan brukes.

Birk Sport har også i flere anledninger gitt bort sykler til enkeltpersoner og organisasjoner. Et eksempel er ARBA, som reparerer gamle sykler og selger dem rimelig. Arbeidet utføres av folk med en tøff bakgrunn, hvor målet er støtte dem på vei inn i en bedre hverdag.
Nordgård Sport AS er stolte av å være Miljøfyrtårn-sertifisert og forpliktet til å drive en mer bærekraftig virksomhet for å beskytte miljøet for kommende generasjoner.